Facebook

СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

СУ Петко Рачов Славейков - Видин

Нашето училище предлага качествено и достойно образование, съчетано с приятелска атмосфера и добра материална база. Нашата цел е да подготвим  квалифицирани специалисти с добро образование на европейско ниво.

СУ „П.Р.Славейков” има свое знаме с герб, лого и химн на училището. През 2018/2019 год. в училището се обучават 401 ученици, от които 6 в индивидуална форма на обучение, 5 в самостоятелна форма на обучение, 5 в изнесена паралелка.

Общ брой паралелки – 20

Осъществява се обучение в профил Технологичен „Предприемачество и бизнес” и профил „Предприемачески”.

Общият брой щатен персонал е 56, от които 45 са щатен педагогически и 11 щатен непедагогически персонал.

Актуални новини