Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Екип

 

Росица Илиева-Димитрова - Директор   тел: 0887249525 

Цеца Владова Каранлъкова

Заместник-директор                                        тел: 0894481934 

Илияна Кирилова Георгиева

Старши учител, подготвителна група; Психолог, училищен 

Лиляна Евлогиева Найденова

Старши учител, начален етап на основното образование - Iа клас 

Бояна Йорданова Кирилова

Старши учител, начален етап на основното образование - Класен ръководител -Іб клас 

Мариета Тошева Кръстева

Старши учител, начален етап на основното образование - Класен ръководител -IІа клас 

Валентина Петрова Войнова  

Старши учител, начален етап на основното образование - Класен ръководител - IІб клас 

Таня Трифонова Йонова

Старши учител, начален етап на основното образование - Класен ръководител - IІІа клас 

Даниела Райкова Вълчева

Старши учител, начален етап на основното образование - Класен ръководител -ІІІб клас 

Маринела Петрова Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование – Класен ръководител -IVа клас 

Жанета Борисова Младенова

Главен учител, начален етап на основното образование- Класен ръководител - IVб клас 

Дарина Николова Илиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – Английски език 

Иван Стефанов Станев

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) – Физическо възпитание и спорт 

Зорница Емилова Балканска

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Изобразително изкуство 

Дияна Людмилова Борисова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Изобразително изкуство – Класен ръководител на Vа клас 

Райна Георгиева Иванова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Математика, Информатика и информационни технологии 

Светомира Емилова Балканска

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Математика, Информатика и информационни технологии - Класен ръководител на Vб клас 

Таня Асенова Костадинова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - География и икономика - Класен ръководител на VІа клас 

Анка Ангелова Флорова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Физическа култура и спорт - Класен ръководител на VІб клас 

Лилия Богомилова Славчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Музика, Човекът и природата - Класен ръководител на VІІа клас 

Катя Василева Петрова-Каменова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - История и цивилизации - Класен ръководител на VІІб клас 

Рослана Руменова Михайлова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Български език и литература - Класен ръководител на VІІІ клас 

Юлияна Вълчева Цветкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Общообразователни - други профилиращи предмети - Класен ръководител на ІХ клас 

Десислава Боянова Крумова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Български език и литература - Класен ръководител на Х клас 

Десислава Васкова Данова - Митова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Английски език- Класен ръководител на ХІ клас 

Надя Борисова Петкова

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Немски език - Класен ръководител на ХІІ клас 

Надя Костадинова Петрова

Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Математика 

Елена Денева Николова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Английски език 

Любомирка Василева Цветанова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Биология и здравно образование 

Ирина Юриевна Савова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Английски език 

Светослав Филимонов Георгиев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Информатика и информационни технологии 

Таня Иванова Илиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Физика и астрономия, Математика 

Илияна Иванова Григорова

Старши учител, ресурсен 

Соня Цветанова Цветкова

Старши учител, ресурсен 

Гергана Неделкова Петрова

Логопед в институция в системата на предучилищното и училищното образование 

Райна Първанова Флорова

Учител спортна подготовка -Физическа култура и спорт 

Марияна Йорданова Живкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - Дейности в целодневна организация – Іа ЦДО 

Габриела Венелинова Петрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - Дейности в целодневна организация – Іб ЦДО 

Диянка Кирилова Серафимова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - Дейности в целодневна организация – ІІ ЦДО 

Атанаска Петрова Костадинова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - Дейности в целодневна организация – ІІІа ЦДО 

Марияна Начова Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - Дейности в целодневна организация – ІІІб ЦДО

Юлияна Славейкова Вълчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - Дейности в целодневна организация – ІVб ЦДО 

Галина Крумова Нонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - Дейности в целодневна организация – ІVа ЦДО 

Боримирка Василева Йорданова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Дейности в целодневна организация – V ЦДО 

Венелин Тодоров Гешев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Дейности в целодневна организация – VІ ЦДО 

Петко Бойков Евтимов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Дейности в целодневна организация – VІІ ЦДО 

Петя Петрова Иванова

Главен счетоводител 

Сашка Петкова Каменова

Завеждащ, административна служба 

Марияна Тодорова Стойкова

Касиер - домакин