Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.
Основно меню

Дистанционно обучение

Уважаеми ученици и родители,
СУ „Петко Рачов Славейков” гр. Видин въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020г., като първият ден ще бъде организирано и апробирано. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание , като учебните занятия ще започват от 9.00 часа и ще бъдат с по-малка продължителност/ 20 мин. за начален етап, по 30 мин. за прогимназиален и гимназиален етап/. Учителите ще използват инструментите на Google G-Suite for Education, електронния дневник на институцията, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.
Като Ви желая здраве, оставам на разположение за съдействие по всяко време. Заедно ще се справим!
Директор Росица Димитрова