Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Мрежа за съвместна работа срещу кибертормоза

Средно училище “Петко Рачов Славейков“ град Видин , тази година има нов спечелен проект по програма Еразъм+  “Училищно партньорство и обмяна на опит“КА229 с продължителност две години.

Името на проекта е:„ Мрежа за съвместна работа срещу кибертормоза“с ръководител г-жа Десислава Данова.

Кординатор на проекта е училище от Испания.

Партньори са училища от Турция, Полша и Румъния .

Контекст на проекта:

С увеличаването на използването на децата на технологии и социални медии тормозът става все по-широко разпространен в интернет. Той е получил нова форма, по-сложна и по-трудна за идентифициране, защото понякога е скрита от хулиганите/престъпниците под фалшиви предложения и представяне. Едно от основните притеснения при изследванията на това явление е, че последствията от тормоза стават все по-тежки.

Проектът е насочен както към учениците, така и към техните родители - от една страна искаме да превърнем учениците в отговорни потребители в интернет и социалните медии, да намалим честотата на кибертормоза, а от друга - да помогнем на родителите с насоки, за да наблюдават и контролират онлайн активността на децата си и да идентифицират признаци на кибертормоз в поведението на техните деца.

Целта  на проекта е:

-Да се ​​намали честотата на кибертормоз .

-Да се ​​повиши осведомеността свързана с всички форми на тормоз в края на двете проектни години.

-Да се ​​подобри способността на родителите да наблюдават онлайн активността на децата си, като създадат едно ръководство за тях и по време на 4-те мобилности/обучения (C2-C4).

-Да се създаде онлайн платформа за докладване на инциденти с кибертормоз, това ще се използва от всички училища, започващи през учебната 2022-2023 г. (C5).

-Повишаване на междукултурната информираност и уменията за комуникация на учениците.

-Развитие на креативността и критичното мислене на учениците чрез международно сътрудничество.

Участници са:

Ученици на възраст  от 10-13 години , като 24 ще бъдат определени за участници във четири мобилности и ще посещават занимания, тематични семинари и лекции, културни дейности.

Родители на учениците - ще участват в работилници, адресирани до тях по време на срещите и след тях.

Дейности:

C1 - Кибер тормоз в европейските училища - казуси, статистика и текуща ситуация във всяко училище / държава.

C2 - Как да прекарам времето си онлайн? - Насоки за използване на мобилни устройства и интернет .

C3 - Как да разбера, когато ме тормозят? - Идентифициране на форми и инциденти на кибертормоз.

C4 - Какви са последствията от кибертормоза за побойника и жертвата? - Етични и правни стандарти за онлайн дейности, психологически последици.

C5 - Какво да направя, ако някой ме тормози? - Докладване на инциденти за кибертормоз и омраза .

РЕЗУЛТАТИ

В резултат на нашето сътрудничество ние ще създадем следните резултати, които ще се прилагат в нашите училища и ще се споделят безплатно на платформи за разпространение като eTwinning, EPRP, уебсайта на проекта:

а. Първоначален и окончателен анализ на кибертормоза в  училищата (ИСПАНИЯ)

б. Ръководство за онлайн безопасност (адресирано до ученици) (РУМЪНИЯ)

в. Брошура, озаглавена Причини и последствия от кибертормоз (ПОЛША)

г. Ръководство за родителски контрол на детската онлайн активност(БЪЛГАРИЯ)

д. Онлайн платформа за съобщаване на случаи на тормоз (адресирани до ученици и родители) (ТУРЦИЯ)

е. Набор от дейности по темата за кибертормоза за използване от учениците (Всички партньори)

Миналата седмица учениците от 5а и 5б клас под ръководството на г-жа Зорница Балканска учител по Изобразително изкуство участваха в „Работилница за идеи“, където те предложиха  два модела на лого за проекта.