Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Приключили проекти

Проект „Училищен медиен център – територия на толерантност и средство за усъвършенстване на речевите умения на ромските деца”, 01.11.2011г. – 31.08.2012г.


С финансовата подкрепа на „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
Резултати: издадени 4 броя училищен вестник „Пчелица”, 56 училищни радиопредавания, информационни табла, постери, публикации в местни и национални вестници, рекламно интервю в „Българско национално радио – Радио Видин”

 

Проект към програма Коменски – "Вкусовете на Европа", 2010-2012


Партньори: Великобритания, Италия, Испания, Полша, Турция


Резултати: Създаването и публикуването на рецептурник за "Вкусовете на Европа", мултимедийна презентация и пиеса на традиционни народни приказки, видео-дневник за свободното време на децата и презентация, включваща музика и танци. Приготвяне на ястия от книгата с рецептите, занаятчийски проекти на базата на инструкциите от партньорските училища, един танц и пиеса (традиционна народна приказка на партньора), мултимедийни презентации на децата на традиционни народни приказки.

 

Проект към програма Коменски – "Назад към миналото", 2010-2012

 

Партньори: Германия, Испания, Италия, Франия, Турция и Полша.


Резултати: Проектът да даде възможност на участниците да опознаят не само собственото си историческо наследство, но и историята, културата и начина на живот в страните-партньори.

 

Проект „Животът на децата”


Партньори: Белгия, Холандия, Полша, Румъния, Турция, Франция


Резултати: Проектът позволи на участниците да се запознаят с различни езици и култури, да се адаптират към европейската мултикултурна среда чрез различни материали, създадени от учениците, отнасящи се до техния ежедневен училищен живот. Децата работиха в областта на няколко основни конкретни теми: животът в училище, традиционни училищни празници и обичаи, песни и броилки, игри през голямото междучасие на открито, национална кухня, присъствието на децата в изкуството.