Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Замъците по река Дунав - наследството, което ни свързва

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА КОМЕНСКИ КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

Партньори по проекта са държавите по поречието на реката – Румъния, Хърватия, Унгария, Словакия, Австрия и Германия.
Проектът има за цел учениците да научат повече за историята и значението на замъците на бреговете на река Дунав в миналото, настоящето и бъдещето. С този проект ще:

  • представим идеята за Обединена Европа, чието начало е поставено в Средните векове, като разгледаме влиянието на Средновековната култура и начин на живот върху бъдещите тенденции и епохи;
  • популяризираме културата, традициите, историята и изкуството на нашия регион и държава, както и на училищата партньори;
  • подтикнем учениците да събират информация от различни източници и да се научат да разглеждат даден проблем от всички аспекти, което е важно днес за тяхната добра професионална реализация;
  • покажем на значението на река Дунав от граница и отбранителен вал, през транспортна артерия до мощен стимулатор на проникване на европейски влияния.

През първата година учениците ще събират информация за всички крепости на река Дунав – архитектурен стил, начини за строеж, използвани материали, отбранителни техники и оръжия, ще се научат да правят професионални снимки, ще изработват макети в различни техники и материали.

 

Резултати ще бъдат фотоизложба посветена на празника на река Дунав, презентации и постери. През втората година учениците ще се запознаят с начина на живот в замъците, традиции, бит и изкуство, игри и др. Ще пишат художествени съчинения за реката и замъците, ще рисуват, ще пресъздават танц и игри от избраната епоха. Резултати ще бъдат – пътеводител за замъците на река Дунав, хепънинг „Един ден в замъка“ – пиеса, танци, игри, изложба на произведения на изкуството и бита, храна и др. Създаване на филм от всички партньори за реката и нейните замъци, от учениците, в който те са екскурзоводи и главни действащи лица. С този проект учениците ще развият своята увереност при използването на чужди езици в практиката.

 

Първата среща по проекта се проведе в град Осиек, Хърватия от 04.10 до 08.10.2013г.

 

Втората среща по проекта се проведе в град Будапеща, Унгария от 07.04 до 10.04.2014г.


Учениците от училището, които работят по проекта „Замъците по река Дунав – наследството, което ни свързва”, бяха на четиридневна работна среща в Будапеща – Унгария. Там те се запознаха със свои връстници от страните, които участват в проекта.
Нашите ученици посетиха часовете на приятелите си от Унгария. След това, разпределени в екипи, изработиха от различни материали замъците на страните участнички в проекта.


Впечатляваща за тях беше разходката из града и пътуването с кораб по голямата река, която ни свързва. Участваха и в спортни състезания, както и на практика приложиха знанията си по английски език.


За учениците това е преживяване, което ги учи и обогатява със знания, защото едно е да ти разкажат, а друго сам да се докоснеш до културата и миналото на една държава.


Всеки един от тях запази спомена за преживяното и изгради приятелство, което ще помни дълго.