Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Занаятът е злато в съвременна Европа
"A Handful of Trade is a Handful of Gold in Contemporary Europe"

 Многостранен проект по програма Еразъм + с ръководител г-н Светослав Георгиев, старши учител по информатика и ИТ в СУ "П.Р.Славейков".  Участват партньорски училища от Румъния, Словакия, Италия и Гърция. Проектът стартира през месец октомври 2018 година и е с продължителност 24 месеца. Основна цел на проекта е да се запознаят ученици от прогимназиален етап с  възможностите за продължаване на обучението си във връзка с усвояването на професия или профилиране на обучението си в гимназиален етап. 

Основните дейности по проекта включват работилници, свързани с кариерно ориентиране, усвояване на т.нар. "soft skills" или социални умения, повишаване на мотивацията на участниците за успешно продължаване на обучението в гиманзиален етап, подобряване на езиковите и компютърните им умения, запознаване с различни култури, исторически и географски понятия, разширяване на хоризонтите на участниците, добавяне на стойност в обучението им и не на последно място - множество приятни изживявания и запознанства с връстници от партньорските училища, а за участващите учители - обмяна на опит с колеги от държавите партньори. 

 

Румъния

 

Италия

 

Гърция