Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

Мисия и визия

МИСИЯ

 • Високо равнище на подготовка
 • Качествена учебно-възпитателна дейност
 • Равен достъп до образование
 • Научно и информационно осигуряване
 • Свободна изява на личността на ученика

ВИЗИЯ

 • Училище със собствен облик
 • Силен преподавателски екип
 • Ресурсни кабинети
 • Работа по проекти
 • Обновени учебни стаи
 • Компютърни кабинети
 • Видео зала