Facebook

СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

СУ Петко Рачов Славейков - Видин

Нашето училище предлага качествено и достойно образование, съчетано с приятелска атмосфера и добра материална база. Нашата цел е да подготвим  квалифицирани специалисти с добро образование на европейско ниво. От учебната 2018/2019година училището е включено в списъка на иновативните училища.

 

СУ „П.Р.Славейков” има свое знаме с герб, лого и химн на училището.

Училището предлага обучение в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

 

През 2019/2020 год. в училището се обучават 421 ученици, от които 5 в индивидуална форма на обучение, 5 в самостоятелна форма на обучение, 6 в изнесена паралелка.

 

Общ брой паралелки – 20

 

Осъществява се обучение в профил Технологичен „Предприемачество и бизнес”-ХI и ХII клас  и профил „Предприемачески”-VIII, IX, X клас.

 

Общият брой щатен персонал е 54, от които 43 са педагогически и 11 непедагогически персонал.