Facebook
СУ "Петко Рачов Славейков" - град Видин
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Ние сме част от семейството на иновативните училища.

История

Народното начално училище „Петко Р. Славейков” е открито през учебната 1925/1926г. До учебната 1937/1938г. се помещава в сградата в двора на църквата „Св. Теодор Тирон”. В него се обучава отначало само подготвително отделение и постепенно всяка година се открива по един клас до ІІІ клас, ІV клас се открива през учебната 1939/1940г. 

Строежът на новата училищна сграда започва през 1922г., но поради липса на средства строителството продължава до 1939г. В него занятията започват на 15.09.1939г. На 09.05.1956г. училището е посетено от околийската комисия по националния преглед на училищата. Същата година е класирано на второ място в околията и града. 

По решение на отдел „Просвета” от 01.10.1961г. училището се определя за първото в града, в което се въвежда полуинтернатно обучение, т.е. ще се работи и учи до и след обяд. Решението влиза в сила от 15.01.1962г. На 17.09.1962г. открита първата занималня, водена от учителката Вера Цветкова. На 01.10.1963г. се открива ученически стол.